Privacybeleid

Herzien op 24-5-2018


De gegevensbeheerder waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen, is:


1. INFORMATIE DIE WE OVER U VERZAMELEN


We kunnen deze informatie verzamelen wanneer u deze verstrekt of automatisch wanneer u door onze website navigeert.


1.1 We zullen uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wanneer u een account aanmaakt, u abonneert op onze nieuwsbrief of ons de communicatie stuurt via e-mail of de contactformulieren op onze website. Wanneer u producten bestelt op de website, kan u ook worden gevraagd om een ​​creditcardnummer en andere betalingsgerelateerde informatie, evenals andere informatie die nodig is om de bestelling te verwerken. Afhankelijk van de activiteit is een deel van de informatie die we vragen vereist om onze diensten te gebruiken (bijvoorbeeld om een ​​account aan te maken of een bestelling te plaatsen) en een deel is vrijwillig. Als u geen gegevens verstrekt die voor een bepaalde activiteit nodig zijn, kunt u die activiteit niet uitvoeren.


We verzamelen ook uw Internet Protocol ("IP") -adres op geautomatiseerde wijze wanneer u onze website bezoekt. Uw IP-adres wordt gebruikt voor het functioneren van sommige van onze websitediensten, bijvoorbeeld om gebruikersstatistieken en demografische informatie te verzamelen via Google Analytics en vergelijkbare services.


1.2 We kunnen informatie verzamelen die zichzelf niet identificeert als individu. Dergelijke informatie vertelt ons over uw apparaat (en), browse-acties en de bronnen die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, bijvoorbeeld uw besturingssysteem en het type browser. We gebruiken Google-analyses en soortgelijke services om ons te helpen betere en meer persoonlijke service aan gebruikers van onze website te leveren door ons toe te staan ​​gebruikspatronen in te schatten, onze services aan te passen aan uw individuele voorkeuren en uw zoekopdrachten te versnellen. We vragen u geen locatiegebaseerde informatie van uw mobiele apparaat en houden deze niet bij wanneer u onze website gebruikt.


1.3 Wij zijn geen website gericht op kinderen of kinderen onder de 16 jaar.


2. DATA OPSLAG EN OVERDRACHT


De duur van de gegevensopslag hangt af van de omstandigheden waaronder de gegevens zijn verzameld. Voor gegevens die worden verzameld wanneer u bijvoorbeeld een gebruikersaccount op onze website hebt gemaakt, houden we deze bij tot u ervoor kiest om het account te verwijderen. Wanneer we uw informatie niet langer hoeven te gebruiken en we niet nodig zijn om deze te houden om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen, zullen we deze van onze systemen verwijderen of deze zodanig maken, zodat we u niet kunnen identificeren.


Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, stemt u in met de overdracht, opslag en verwerking van uw gegevens buiten het land waar u woont. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid.


3. HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN


We gebruiken de informatie die we van u hebben verzameld of ontvangen op de volgende manieren:4. OPENBAARHEID VAN UW INFORMATIE


We zullen uw persoonlijke gegevens alleen met derden delen op de manieren die worden beschreven in dit privacybeleid. Wij verkopen, verhandelen, verhuren of onthullen uw informatie niet aan anderen, behalve in de volgende gevallen: 4.1 Wij bieden en ondersteunen sommige van onze diensten via contractuele afspraken met serviceproviders en andere derde partijen. Wij en onze serviceproviders gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze website te gebruiken en om diensten te verlenen, op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid. We moeten bijvoorbeeld uw creditcardgegevens vrijgeven aan de bank die de kaart heeft uitgegeven om de betaling te bevestigen voor producten en diensten die op onze websites zijn gekocht; en informatie verstrekken aan derden die ons helpen de Services te leveren.


4.2 We zullen ook persoonlijke gegevens vrijgeven in de volgende omstandigheden:
(i) als dit door wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke instanties wordt vereist, of meewerken aan een onderzoek naar rechtshandhaving;
(ii) als we te goeder trouw van mening zijn dat we dit wettelijk of wettelijk moeten doen;
(iii) om onze rechten, reputatie, eigendom of de veiligheid van ons of anderen te beschermen;
(iv) om onze rechten of plichten te verdedigen of te handhaven;
(v) als de openbaarmaking vereist is door verplichte professionele normen;
of (vii) als we de plicht hebben om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om eventuele contracten of overeenkomsten tussen u en ons, inclusief dit privacybeleid, te handhaven of toe te passen.


4.3 In het geval dat Juweliers Nachtergaele besluit om alle of een deel van zijn voorraad of activa te verkopen, behouden wij ons het recht voor om uw gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, op te nemen in de activa overgedragen aan het overnemende bedrijf.


5. UPDATEN, TOEGANG EN CORRECTIE VAN UW PERSOONLIJKE DATA


We bieden u de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens die we over u hebben te beheren en te beheren, inclusief de mogelijkheid om:
Gegevens verwijderen: u kunt ons op elk gewenst moment vragen om alle of sommige van uw persoonlijke gegevens te verwijderen (bijvoorbeeld als het niet langer nodig is om u diensten te verlenen). In dit geval zullen we uw informatie binnen 60 dagen na uw verzoek verwijderen. (Met inbegrip van wetshandhavingsverzoeken), voldoen aan contractuele verplichtingen, voldoen aan wettelijke vereisten, geschillen oplossen, de beveiliging handhaven, fraude en misbruik voorkomen, of voldoe aan uw verzoek om "unsubscribe" van verdere berichten van ons. We zullen uw gegevens privé houden nadat uw account is afgesloten.


U kunt ons ook vragen om uw gegevens bij te werken, bijvoorbeeld als het op een of andere manier onjuist is of als uw gegevens zijn gewijzigd.


Objecteren tegen, limiteren of beperken, gebruik van gegevens: u kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met het gebruik van alle of een deel van uw persoonlijke gegevens of om ons gebruik ervan te beperken, behalve in de gevallen waarin wij een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens op te slaan. gegevens, bijvoorbeeld als gevolg van wetgeving tegen het witwassen van geld of contractuele verplichtingen.


Recht op toegang tot uw gegevens: u kunt een kopie van uw persoonlijke gegevens vragen in machinaal leesbare vorm. U kunt toegang krijgen tot, verzoeken om verwijdering en uw persoonlijke gegevens of ze laten corrigeren door contact met ons op te nemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen naar info@juweliernachtergaele.be


6. CONTROLE VAN UW PERSOONLIJKE DATA


U hebt toegang tot sommige informatie die we over u verzamelen. Door bijvoorbeeld in te loggen op uw account, heeft u toegang tot informatie over recente bestellingen van ons; een deel van de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden en uw voorkeuren voor nieuwsbriefabonnementen.


U kunt een kopie van uw persoonlijke gegevens aanvragen in machinaal leesbare vorm door contact met ons op te nemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen naar info@juweliernachtergaele.be.


U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief door de instructies te volgen die zijn opgenomen in de nieuwsbrief die u ontvangt, of u kunt inloggen op uw account op onze website en uw abonnement op uw nieuwsbrief bijwerken. Als uw e-mailadres is gewijzigd en u wilt graag nieuwsbrieven blijven ontvangen, open dan uw account, werk uw e-mailadres bij in uw account en meld u opnieuw aan voor de nieuwsbrief.


Als u vindt dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij een toezichthouder. Als u gevestigd bent in de EER en denkt dat wij niet hebben voldaan aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in België of bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.


7. WETTELIJKE BASIS VOOR VERWERKING


We zullen alleen persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken als we wettige bases hebben. Wettige grondslagen zijn onder meer (waar u toestemming hebt gegeven), contract (indien verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract met u) en 'legitieme belangen'. op legitieme belangen om de gegevens te verzamelen en te verwerken die u verstrekt wanneer u een account aanmaakt, of wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via onze website, is de verwerking van de gevraagde gegevens noodzakelijk om u deze services te kunnen bieden. In de gevallen waarin we vertrouwen op uw proces van persoonlijke gegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken of af te wijzen en waar we op legitieme belangen vertrouwen, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen.


8. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIËN


Wanneer u onze website gebruikt, kunnen we cookies en andere technologieën gebruiken om uw gebruik van onze diensten te vergemakkelijken en aan te passen.


9. VERANDERINGEN AAN HET PRIVACYBELEID


We zullen hier wijzigingen in aanbrengen die we aanbrengen in ons Privacybeleid. De datum van het privacybeleid is voor het laatst aan de bovenkant van de pagina herzien. U bent ervoor verantwoordelijk te zorgen dat wij een actueel en actueel e-mailadres hebben waar u bereikbaar bent en regelmatig onze website en dit privacybeleid bezoeken om te controleren op eventuele wijzigingen.


Als u onze website blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, stemt u in met de bijgewerkte voorwaarden van het gewijzigde privacybeleid.


10. INFORMATIE OVER ONS


De gegevensbeheerder waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen, is:


Juweliers Nachtergaele

NACHTERGAELE - VAN HECKE Bvba.
Oudstrijdersplein 20-22
9400 Ninove
België


Telefoon: +32 (0)54/ 33 45 89
E-mail adres: info@juweliernachtergaele.be
BTW nummer: BE0666.878.661